Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών:

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν το σύνολο της χρήσης του δικτυακού τόπου dimosliosion.gr και το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται σε ή μέσω της ιστοσελίδας (στο σύνολό τους, στην ιστοσελίδα). Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από τον Δήμο Λιοσίων (“DimosLiosion»). Η ιστοσελίδα προσφέρεται υπόκειται στην αποδοχή σας χωρίς τροποποίηση όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, Dimosliosion Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και διαδικασίες που μπορεί να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτή τη σελίδα DimosLiosion (συλλογικά, η “Συμφωνία”).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία. Αν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θεωρείται μια προσφορά από DimosLiosion, αποδοχή και περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους όρους. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα που είναι τουλάχιστον 13 ετών.

Dimosliosion.gr λογαριασμός και το site σας. Εάν δημιουργήσετε ένα blog / ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και το blog σας, και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες σε σχέση με το blog. Δεν πρέπει να περιγράψουν ή να ορίσετε λέξεις-κλειδιά στο blog σας σε ένα παραπλανητικό ή παράνομο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της κατά τρόπο που προορίζονται για το εμπόριο στο όνομα ή τη φήμη των άλλων, και DimosLiosion μπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιγραφή ή λέξεις-κλειδιά που κρίνει ακατάλληλο ή παράνομο, ή Αλλιώς πιθανό να προκαλέσει την ευθύνη DimosLiosion. Θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως DimosLiosion τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του blog σας, ο λογαριασμός σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. DimosLiosion δεν θα ευθύνεται για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις από την πλευρά σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εν λόγω πράξεων ή παραλείψεων.

Ευθύνη των συνεισφερόντων. Αν λειτουργούν ένα blog, σχόλιο σε ένα blog, να αναρτούν υλικό στην Ιστοσελίδα, μετά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, ή με άλλο τρόπο (ή θα επιτρέψετε σε τρίτους να κάνουν) που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας υλικό (οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, “Περιεχόμενο”), Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, καθώς και κάθε ζημία που προκύπτει από, αυτό το περιεχόμενο. Αυτή είναι η περίπτωση ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί κείμενο, γραφικά, ένα αρχείο ήχου, ή του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με τη διάθεση περιεχομένου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: η λήψη, αντιγραφή και χρήση του Περιεχομένου δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή εμπορικό μυστικό δικαιώματα, οποιουδήποτε τρίτου.
Αν ο εργοδότης σας έχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείτε, θα πρέπει είτε (i) έλαβε άδεια από τον εργοδότη σας για να δημοσιεύσετε ή να δημοσιοποιεί το περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε οποιοδήποτε λογισμικό, ή (ii) που ασφαλίζεται από τον εργοδότη σας μια παραίτηση ώστε να Όλα τα δικαιώματα ή με το περιεχόμενο?
που έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις άδειες χρήσης για τρίτους σχετικά με το περιεχόμενο, και έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να περάσει με επιτυχία μέσα σε τελικούς χρήστες οποιεσδήποτε απαιτούμενες όρους.
Το περιεχόμενο δεν περιέχει ή να εγκαταστήσετε τυχόν ιούς, worms, malware, δούρειους ίππους ή άλλα επιζήμια ή καταστροφικά περιεχόμενο.
Το περιεχόμενο δεν είναι το spam, δεν είναι μηχανικό ή δημιουργείται τυχαία, και δεν περιέχει ανήθικη ή ανεπιθύμητη εμπορική περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί για να οδηγηθεί η κυκλοφορία σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή να ενισχύσει τις ταξινομήσεις μηχανών αναζήτησης των ιστοσελίδων τρίτων, ή για την περαιτέρω παράνομες πράξεις (όπως το phishing) ή να παραπλανήσουν τους αποδέκτες ως προς την πηγή του υλικού (όπως spoofing).
Το περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δεν περιέχει απειλές ή υποκινούν τη βία προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα μυστικότητας ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.
Το blog σας δεν παίρνει διαφημίζονται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπως το spam συνδέσμους για τις ομάδες συζητήσεων, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα blogs και ιστοσελίδες, και παρόμοια αυτόκλητων διαφημιστικών μεθόδων.
το blog σας δεν είναι το όνομά του με τρόπο που να παραπλανά τους αναγνώστες σας στη σκέψη ότι είστε ένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL ή το όνομα του blog σας δεν είναι το όνομα ενός προσώπου, εκτός από τον εαυτό σας ή την εταιρεία, εκτός από τη δική σας και έχετε, στην περίπτωση του Περιεχομένου που περιλαμβάνει κώδικα υπολογιστή, με ακρίβεια κατηγοριοποιούνται ή / και περιγράφεται το είδος, τη φύση, τις χρήσεις και τις επιπτώσεις των υλικών, εάν του ζητηθεί από DimosLiosion ή με άλλο τρόπο.

Με την υποβολή περιεχομένου για DimosLiosion για να συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα σας, μπορείτε να χορηγούν DimosLiosion μια παγκόσμια, ατελώς, και μη αποκλειστική άδεια για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή και δημοσιεύουν το περιεχόμενο αποκλειστικά για το σκοπό της προβολή, διανομή και προώθηση στο blog σας . Εάν διαγράψετε περιεχόμενο, DimosLiosion θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να το αφαιρέσετε από την ιστοσελίδα, αλλά εσείς αναγνωρίζετε ότι η προσωρινή αποθήκευση ή αναφορές στο περιεχόμενο δεν μπορεί να γίνει άμεσα διαθέσιμο.

Χωρίς περιορισμό σε οποιοδήποτε από αυτά δηλώσεις ή εγγυήσεις, DimosLiosion έχει το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση) να είναι στη διακριτική ευχέρεια Dimosliosion του (i) αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη Dimosliosion του, παραβιάζει οποιαδήποτε πολιτική DimosLiosion ή είναι καθ ‘οιονδήποτε τρόπο επιβλαβή ή ανάρμοστο, ή (ii) να τερματίζουν ή να αρνούνται την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη κρίση του Dimosliosion. DimosLiosion δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παρέχουν την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Πληρωμή και ανανέωση.
Γενικών Όρων.
Με την επιλογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, συμφωνείτε να πληρώσει DimosLiosion το one-time ή / και μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές που αναφέρεται (πρόσθετοι όροι πληρωμής μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλες ανακοινώσεις). Πληρωμές εγγραφών θα χρεώνονται με βάση το προ-πληρώσει την ημέρα την εγγραφή σας για την αναβάθμιση και θα καλύπτει τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας για μηνιαία ή ετήσια περίοδο συνδρομής, όπως αναφέρεται. Οι πληρωμές δεν είναι πληρωτέες.
Αυτόματη ανανέωση.
Αν δεν έχετε ενημερώσει DimosLiosion πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας εγγραφής που θέλετε να ακυρώσετε μια συνδρομή, η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα και θα μας επιτρέπουν να συλλέγουν τότε εφαρμόσιμο για ετήσια ή μηνιαία συνδρομή για την εν λόγω συνδρομή (καθώς και τυχόν φόρων) χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα ή άλλο μηχανισμό πληρωμών που έχουμε στο αρχείο για σας. Αναβαθμίσεις μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή από την υποβολή του αιτήματός σας για να DimosLiosion γραπτώς.
Υπηρεσίες.
Αμοιβές; Η πληρωμή. Με την εγγραφή σας για ένα λογαριασμό Υπηρεσίες συμφωνείτε να πληρώσει DimosLiosion το εφαρμοστέο τέλη εγκατάστασης και επαναλαμβανόμενα έξοδα. Εφαρμοστέα τέλη θα τιμολογούνται από την ημέρα που οι υπηρεσίες σας συγκροτήσει και πριν από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. DimosLiosion διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους πληρωμής και τα τέλη κατά τριάντα (30) ημέρες πριν από έγγραφη ειδοποίηση προς εσάς. Οι υπηρεσίες μπορούν να ακυρωθούν από εσάς ανά πάσα στιγμή σε τριάντα (30) ημερών γραπτή ειδοποίηση προς DimosLiosion.
Υποστήριξη. Αν η υπηρεσία σας περιλαμβάνει την πρόσβαση σε υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτεραιότητας. “Στήριξη Αποστολή” σημαίνει την ικανότητα να κάνουν αιτήσεις για την παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω email οποιαδήποτε στιγμή (με λογικές προσπάθειες DimosLiosion να απαντήσει εντός μίας εργάσιμης ημέρας) σχετικά με τη χρήση των VIP Υπηρεσίες. “Προτεραιότητα” σημαίνει ότι η στήριξη έχει προτεραιότητα έναντι υποστήριξη για τους χρήστες του προτύπου ή δωρεάν υπηρεσίες dimosliosion.gr. Όλα στήριξη θα παρέχεται σύμφωνα με DimosLiosion επιπέδου υπηρεσίες πρακτικές, τις διαδικασίες και τις πολιτικές της.
Ευθύνη επισκέπτες της ιστοσελίδας. DimosLiosion δεν έχει αναθεωρηθεί και δεν μπορεί να ελέγξει, όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναρτημένες στην ιστοσελίδα του, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τη χρήση ή επιδράσεις υλικού. Με την λειτουργία της Ιστοσελίδας, DimosLiosion δεν εκπροσωπούν ούτε συνεπάγεται ότι συμφωνεί με το υλικό εκεί δημοσιεύτηκε, ή ότι πιστεύει ότι τέτοια υλικά να είναι ακριβείς, χρήσιμες ή μη επιβλαβή. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων όπως είναι απαραίτητο για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών από ιούς, worms, δούρειους ίππους, και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενο. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο, καθώς και το περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη, και άλλα σφάλματα. Η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα μυστικότητας ή δημοσιότητας, ή παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, των τρίτων, ή το κατέβασμα, αντιγραφή ή η χρήση των οποίων υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, διατυπωμένους ή μη. DimosLiosion αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από τη χρήση από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, ή από οποιαδήποτε κατέβασμα από τους επισκέπτες του περιεχομένου εκεί δημοσιεύτηκε.
Περιεχόμενο Δημοσιεύτηκε σε άλλες ιστοσελίδες. Δεν έχουμε εξετάσει, και δεν μπορεί να ελέγξει, όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, που διατίθενται μέσω των δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία dimosliosion.gr συνδέσεις, και που συνδέονται με το dimosliosion.gr. DimosLiosion δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτές τις ιστοσελίδες μη DimosLiosion και ιστοσελίδες, και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Με τη σύνδεση σε μια ιστοσελίδα που δεν DimosLiosion ή μια ιστοσελίδα, DimosLiosion δεν εκπροσωπούν ούτε συνεπάγεται ότι συμφωνεί εν λόγω δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων όπως είναι απαραίτητο για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα συστήματα του υπολογιστή σας από ιούς, worms, δούρειους ίππους, και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενο. DimosLiosion αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από τη χρήση των δικτυακών τόπων που δεν DimosLiosion και ιστοσελίδες.
Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και DMCA Πολιτικής. Όπως DimosLiosion ζητά από άλλους να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι το υλικό που βρίσκεται ή που συνδέονται με την από dimosliosion.gr παραβιάζει τα πνευματικά σας, ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν DimosLiosion σύμφωνα με Dimosliosion του Digital Millennium Copyright Act (“DMCA») πολιτικής. DimosLiosion θα ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων όπως απαιτείται ή ενδείκνυται με την αφαίρεση του σχετικού υλικού ή απενεργοποιώντας όλες τις συνδέσεις με το υλικό που παραβιάζει την. DimosLiosion θα τερματίσει την πρόσβαση του επισκέπτη και τη χρήση της ιστοσελίδας και αν, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ο επισκέπτης είναι αποφασισμένη να είναι κατ ‘επανάληψη παραβάτης των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των DimosLiosion ή άλλους. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, DimosLiosion δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παρέχουν την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί για DimosLiosion.
Πνευματική ιδιοκτησία. Η παρούσα συμφωνία δεν μεταφέρει από DimosLiosion σας οποιαδήποτε DimosLiosion ή τρίτων πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα επί της εν λόγω ακίνητο θα παραμείνει (όπως μεταξύ των μερών) αποκλειστικά με DimosLiosion. DimosLiosion, dimosliosion.gr, το λογότυπο dimosliosion.gr, και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με dimosliosion.gr, ή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της DimosLiosion ή των δικαιοπαρόχων Dimosliosion του. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των άλλων τρίτων μερών. Η χρήση σας της ιστοσελίδας σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα ή άδεια για την αναπαραγωγή ή άλλη χρήση οποιουδήποτε DimosLiosion ή τρίτους εμπορικά σήματα.
Διαφημίσεις. DimosLiosion διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει διαφημίσεις στο blog σας, αν έχετε αγοράσει ένα λογαριασμό ad-free.
Αναφορά. DimosLiosion διατηρεί το δικαίωμα να αναρτούν συνδέσμους απόδοση όπως «blog στο dimosliosion.gr,« το θέμα συγγραφέα, και γραμματοσειρά απόδοση στο blog υποσέλιδο ή γραμμή εργαλείων σας.
Προϊόντα Συνεργατών. Με την ενεργοποίηση ενός προϊόντος εταίρο (π.χ. θέμα) από έναν από τους συνεργάτες μας, συμφωνείτε με τους όρους του εταίρου της υπηρεσίας. Μπορείτε να αποχωρήσετε από τους όρους της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας το προϊόν εταίρο.
Domain Names. Αν καταχώρηση ενός domain name, χρησιμοποιώντας είτε μεταφέροντας ένα πρώην καταχωρημένο όνομα τομέα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του ονόματος τομέα είναι επίσης υπόκειται στις πολιτικές του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών («ICANN»), συμπεριλαμβανομένων των Εγγραφή δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Αλλαγές. DimosLiosion διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τη συμφωνία για τις αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών στην παρούσα συμφωνία αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών. DimosLiosion μπορούν επίσης, στο μέλλον, να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή / και χαρακτηριστικά γνωρίσματα μέσω της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, της απελευθέρωσης των νέων εργαλείων και πόρων). Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ή / και υπηρεσιών που θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.
Καταγγελία. DimosLiosion μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση, με άμεση ισχύ. Εάν επιθυμείτε να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία ή dimosliosion.gr λογαριασμό σας (αν έχετε), μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Παρά τα ανωτέρω, εάν έχετε μια πληρωμένη λογαριασμό υπηρεσίες, όπως λογαριασμός μπορεί να λυθεί μόνο από DimosLiosion εάν παραβιάσετε ουσιωδώς την παρούσα συμφωνία και αδυνατούν να θεραπεύσει τέτοια παράβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση Dimosliosion για να σας τους? υπό την προϋπόθεση ότι, DimosLiosion μπορεί να τερματίσει την Ιστοσελίδα αμέσως, ως μέρος μιας γενικής διακοπής λειτουργίας της υπηρεσίας μας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους, θα πρέπει μετά τον τερματισμό θα πρέπει μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεις ιδιοκτησία, αποποιήσεις εγγύησης, αποζημίωση και τους περιορισμούς της ευθύνης.
Αποποίηση εγγυήσεων. Η ιστοσελίδα παρέχεται “ως έχει”. DimosLiosion και των προμηθευτών και των δικαιοπαρόχων του παρόντος αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε DimosLiosion ούτε τους προμηθευτές και τους δικαιοπαρόχους της, κάνει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς λάθη ή ότι η πρόσβαση σε αυτό θα είναι συνεχείς ή χωρίς διακοπή. Καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να κατεβάσετε από, ή με άλλο τρόπο απόκτηση περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες μέσω, την ιστοσελίδα με δική σας ευθύνη και ρίσκο.
Τον περιορισμό της ευθύνης. Σε καμία περίπτωση δεν θα DimosLiosion, προμηθευτών ή τους δικαιοπαρόχους της, είναι υπεύθυνη σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας βάσει οποιασδήποτε σύμβασης, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη ή άλλη νομική ή το δίκαιο για: (i) τυχόν ειδικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές? (ii) το κόστος των προμηθειών για τα υποκατάστατα προϊόντα ή τις υπηρεσίες? (iii) για τη διακοπή της χρήσης ή απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων? ή (iv) για τα ποσά που υπερβαίνουν τα τέλη που καταβάλλονται από εσάς να DimosLiosion σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία κατά τη διάρκεια της περιόδου των δώδεκα (12) μήνες πριν από την αιτία της αγωγής. DimosLiosion δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση οφείλεται σε θέματα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό τους. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Γενική Αντιπροσωπεία και εγγύηση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) η χρήση της ιστοσελίδας θα είναι σε αυστηρή συμφωνία με την Πολιτική DimosLiosion Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την παρούσα συμφωνία και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν τοπικούς νόμους ή κανονισμούς της χώρας σας, κράτος, πόλη , ή άλλες κυβερνητικές περιοχή, σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο, και όλων των εφαρμοστέων νόμων σχετικά με την μετάδοση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη χώρα στην οποία διαμένετε) και (ii) τη χρήση της Ιστοσελίδας δεν θα παραβιάζει ή ιδιοποιείται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε DimosLiosion, τους αναδόχους και τους δικαιοπαρόχους της, και τους αντίστοιχους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους τους και πράκτορες από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε παραβίαση από μέρους σας της παρούσας συμφωνίας.
Διάφορα. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ DimosLiosion και σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας, και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με γραπτή τροποποίηση υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της DimosLiosion, ή με την απόσπαση από DimosLiosion αναθεωρημένη έκδοση. Εκτός από το βαθμό εφαρμοστέο δίκαιο, αν υπάρχουν, δεν ορίζει άλλως, την παρούσα συμφωνία, οποιαδήποτε πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδα, με εξαίρεση σύγκρουση των διατάξεων του νόμου, και την κατάλληλη επιλογή για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα ίδια θα είναι η κατάσταση και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην Ελλάδα. Εκτός από τις απαιτήσεις για ασφαλιστικά ή δίκαιη ανακούφιση ή απαιτήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (το οποίο μπορεί να ασκηθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, χωρίς την απόσπαση μιας ομολογίας), οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα συμφωνία θα επιλύεται οριστικά σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας της Περιεκτικής Δικαστική Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης Υπηρεσία, Inc (“εμπλοκών”) από τρεις διαιτητές οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες. Η διαιτησία λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, στην αγγλική γλώσσα και η διαιτητική απόφαση μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Η επικρατούσα κόμμα σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, δικαιούται να έξοδα και δικηγορικές αμοιβές. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, το τμήμα θα μπορεί να θεωρηθεί ότι η αρχική πρόθεση των μερών, και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος των οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Σύμβασης ή κάθε παράβαση αυτών, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν θα παρεκκλίνουν από αυτούς τους όρους ή προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση αυτών. Μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας συμφωνίας σε οποιοδήποτε μέρος που συναινεί προς, και συμφωνεί να δεσμεύεται από, τους όρους και τις προϋποθέσεις της? DimosLiosion μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του βάσει της παρούσας συμφωνίας χωρίς όρους. Η συμφωνία αυτή θα είναι δεσμευτική και θα τεθεί σε ισχύ προς όφελος των διαδίκων, των διαδόχων τους και επιτρέπεται εκδοχείς.